نوار، مرجع کتاب های صوتی
نوار، مرجع کتاب های صوتی - Apps on Google Play
نوار، اولین اپلیکیشن قانونی کتاب صوتی و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آن در ایران است که با همکاری برترین ناشران چاپی مانند چشمه، نی، ققنوس، افق، قدیانی، نگاه، قطره، روزنه و ... و فعالترین ناشران صوتی مانند نوین کتاب گویا، آوانامه، جیحون و ... با حفظ حقوق
See this content immediately after install